Browsed by
Månad: november 2021

Skorstensrenovering

Skorstensrenovering

Skorstenar finns i olika former, men de har alla ett huvudsyfte: att släppa ut rök så att den inte byggs upp inuti huset/byggnaden som bostäderna kanske befinner sig i. Skorstenar är dock inte undantagna från slitage med tiden och behöver så småningom skorstensrenovering för att fortsätta vara användbara skorstenar. Så här går det till om de inte renoveras på för lång tid: Om skorstenarna inte har renoverats på lång tid måste en omfattande renovering göras. Detta innebär att man måste…

Läs mer Läs mer